Ponikierscy
- zdjęcia rodzin Stanisława, Jana, Aleksandra, i inne

 
rodzina stanislawa rodzina jana rodzina aleksandra syn i rodzice drzewo drzewo wykres

zrobione w brazylii
Siedzę przy komputerze i rozmawiam na Facebooku z Cristiano Ponikierski z Brazylii, jestem dość spięty, całą uwagę skupiłem na czytaniu i pisaniu a w pewnej chwili Cristiano włączył wideo rozmowę i zrobił mi zdjęcie, które właśnie tu umieściłem dla pamięci. Na zdjęciu może nie wyglądam najlepiej, trochę się chyba zniekszatałciło ale to nic, ważne że je zrobił kuzyn z Brazylii.

Vou sentar no computador e falar em Facebook com Cristiano Ponikierski do Brasil, eu estou bastante tenso, atençao focada na leitura e escrita e em um ponto, Cristiano vídeo incluiu uma entrevista e fez minha foto que eu coloquei aqui para memória. A foto pode nao parecer o melhor, é um pouco eu acho, os desenvolvedores, mas isso, é importante que o fez o primo do Brasil.

I sit at the computer and talk on Facebook with Cristiano Ponikierski from Brazil, I'm fairly uptight, attention focused on reading and writing and at one point, Cristiano video included an interview and did my picture that I put here for memory. The photo may not look the best, a little I guess, developers but it's, it's important that it did the cousin from Brazil.

Rodzinka                                                                        Rodzinka                                          
rodzinka rodzinka
Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka,
Bo kto rodzinkę fajną ma,
Nie wie, co bieda, bo gdy potrzeba,
To mu rodzinka zawsze da!
         Jan Chełmicki

 

 

 


jesień

 

 

 

Jesień życia
Liście jesienią na drzewach kolorami się mienią a potem opadają.
Ludzie mają swoją jesień, która też jest piękna, a przynajmniej może i powinna być piękna.
Po jesieni następuje zima i część przyrody zapada w sen by wiosną się obudzić do nowego życia. Dla człowieka jesień życia to ostatni etap pielgrzymowania.

 

 

 

© Strona zrobiona przez Ryszarda