Ponikierscy

Józefa Ponikierska  - Babcia
Akt ślubu Józefy i Stefana Akt ślubu Stefana Ponikierskiego (dziadka) i Józefy Rosińskiej (babci)
Tłumaczenie aktu śl.:
Sycewo nr 1, Działo się we wsi Mąkolno dnia 31 grudnia 1901 roku/13 stycznia 1902 roku w o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Józefa Rawickiego 39 lat i Antoniego Tomaszewskiego 49 lat, obaj rolnicy zamieszkali we wsi Sycewo, zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Stefanem Ponikierskim wdowcem po umarłej swej żonie Michalinie Ponikierskiej z domu Świontczak zmarłej we wsi Sycewo 22 października/4listopada 1901 roku, urodzonym w Połajewku, Połajewskiej parafii, zamieszkałym we wsi Sycewo, robotnikiem, synem zmarłego Hipolita i Wiktorii prawowitych małżonków Ponikierskich, 25 lat mającym a Józefą Rosińską panną urodzoną w Połajewku Połajewskiej parafii a zamieszkałą w Sycewie przy matce, córką zmarłego Michała i Anny z domu Drzewieckiej małżonków Rosińskich, 25 lat mającą. Związek poprzedziły trzy zapowiedzi. Umowy małżeńskiej nie zawierano, obrządku dopełnił proboszcz tutejszej parafii.
Komentarz:
W aktach zgonu i ślubu są pewne różnice, wygląda to na pomyłki przez księdza, Stefan Ponikierski urodził się w Czamaninie a nie w Połajewku, a Józefa miała 27 lat w dniu ślubu. Data ślubu Józefy i Stefana to 31.12.1901/13.01.1902 i ta druga data pewno będzie prawidłowa, bo w akcie zgonu babci sporządzonego przez Niemców jest 13.01.1902, a oni są dokładni.

Aktu zgonu Józefy

akt zgonu Skrótowe tłumaczenie aktu
Józefa Ponikierska z domu Rosińska zamieszkała w Sosnówce okręg urzędowy Boguszyce dnia 24 marca 1944 roku o 23:30 zmarła w swoim mieszkaniu w Sosnówce Zmarła była urodzona 13 marca 1875 roku w miejscowości Połajewek akt urodzenia: parafia Połajewo 14/1875 Ojciec Michał Rosiński Matka Anna Rosińska z domu Drzewiecki. Zmarła była żoną Stefana Ponikierskiego zmarłego w Sosnówce. Akt zgłosił Stanisław Ponikierski rolnik zamieszkały w Sosnówce. Podpis Stanisława i podpis urzędnika, na dole pisze że związek małżeński zawarto 13 stycznia 1902 roku w Mąkolno, parafia katolicka Mąkolno, akt 1/1902
w akcie zgonu Józefy jest jeszcze wpisana przyczyna śmierci, wada serca herzfehler

 
Rodzice Józefy to Michał i Anna ślub w 1859 roku w Piotrkowie kujawskim Akt urodzenia Józefy Rosińskiej, z boku przypisek Józefa Ponikierska zmarła w Sosnówce 24 marca 1944 roku, nie mam mowy o pomyłce, czarno na białym urodzona 13 marca 1875 roku, miejscowośc Połajewek, Michał Rosiński 39 lat, Anna 39 lat w chwili narodzin córki Józefy, naszej babci.

Pradziadkowie Michał Rosiński i Anna Rosińska zd. Drzewiecka:
Ślub: Michał Rosiński i Anna Drzewiecka w Piotrkowie Kujawskim 22 listopada 1859 roku
Fragment z aktu ślubu: Michał Rosiński wdowiec po Józefie syn Marcina i Małgorzaty urodzony w Broniewie lat 23 mający Anna Drzewiecka panna córka Mateusza i Agnieszki Drzewieckich, urodzona w Połajewie a w Rogalinie zamieszkała lat 23 mająca.

Michał Rosiński ur. 1836 Broniewo - akt nr 19, prawdopodobnie w 1881 roku w Sompolnie urodził się Antoni Rosiński syn Michała i Anny, czyli jednak przybyli do Sompolno wcześniej

Wpis dotyczący naszych przodków:
Jednak ten wpis dotyczy Pana przodków Parafia katolicka Radziejów, wpis 8 / 1828 Ślub 1828 roku Mąż Marcin Rosiński (21 lat) 100% ojciec: Maciej , matka: Marianna Żona Małgorzata Michalska (20 lat) ojciec: Mateusz + , matka: Rozalia

Akty urodzenia i inne

Zobacz »   Akt ur. Józefy Ponikierskiej  |   Akt śl. Drzewieckich  |   Akt ur. Stefana Ponikierskiego

Link » Ponikierscy w Chraplewie

 

                    Krewni w Brazylii
Maria Cała certyfikowana śmierć
W miejscu zamieszkania, w tym dristto, zmarł Maria Ponikierski kobieta, kolor branki, siedemdziesiątka i olto anons idate profession, urodzona w Polsce 08.09.1874, rezydentka i domociliada w tej dzielnicy vluva status legalnej córki zignorowanych rodziców Vicente Ponikierski. Doixou nieruchomości Testament Sonx: Leon i Joao żonaty i Wacław, singiel, większy. Przyczyna śmierci nie jest określona w tym, że choroba nie jest zawarta w tormo, ponieważ atosta jest dostarczana przez nie w tormo
Dokument w pliku .jpg udostępniony przez Gabriela Ponikieski, który pochodzi z Joinville w Brazylii, to akt zgonu, który wyraźnie wskazuje, że Ponikierski w Brazyli pochodzą z Polski. Być może mieszkający w innych krajach też pochodza z Polski. W Polsce to nazwisko po za rodziną jest niepowtarzalne. Kilka linijek tego aktu przetłumaczyłem przez Google, ale nie jestem z tego tłumaczenia zadowolony. Może by inaczej wyglądało to tłumaczenie gdybym całość wpisał do tłumacza ale nie można z pliku jpg skopiować pisanej treści, nie miałem cierpliwości by przepisać wyraz po wyrazie.
Kliknij w zdjęcie a otworzy się powiększony oryginalny, napisany po portugalsku dokument

 

Ponikiewscy - dalecy prapraprzodkowie...

Czy Ponikiewski, Ponikowski, Ponikieski i Ponikierski to rody które można zaliczyć do tej samej rodziny?
Trochę jest mało faktów by jednoznacznie to stwierdzić, jednak niektóre wpisy związane z tymi nazwiskami mają bardzo wiele wspólnych cech. Wiele zdarzeń, opisów i opowiadań rodzinnych wskazują iż można przypuszczać, że pochodzimy od Ponikiewskich, że wskutek jakiś zdarzeń, pomyłek te nazwiska trochę się różnią od pierwowzoru.

Miejscowość Ponikiew jest rodowym gniazdem Ponikiewskich h. Trzaska osiadłych na ziemi Nurskiej, w dawnym pow. ostrowskim w par. goworowskiej. Gałąź tej rodziny przesiedliła się do Wielkopolski / źródło: Wikipedia - Wólka Ponikiewska /.
W Tekach Dworzaczka w regestrach są wpisy Ponikiewskich i Ponikierskich i są bardzo podobne tzn. imiona są takie same, opisy np. dziedzic wsi Rudnicza, i inne osoby umieszczone w tych spisach, ( są to wpisy metrykalia, grodzkie, testamenty i gazety ).
Z opowieści taty wiem że raz odwiedził ich ofcer maarynarki wojennej w stopniu podporucznika, z kordzikiem u boku, był to Józef Ponikiewski, poźniejszy adiutant gen. Władysława Sikorskiego, który zginął razem z generałem w katastrofie Gibraltarskiej. Wszystko się zgadza tylko w nazwisku brakuje litery "r" a jest "w", nie wiem co sądzić, dla mnie jest oczywistym, że nazwisko Ponikierski to na pewno rodzina ale może i Ponikiewski też rodzina, inaczej Praprapraprzodkowie.

Odnośniki do źródeł:

W grudniu 2010 w ramach śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej dokonano ekshumacji poległych w katastrofie w Gibraltarze oficerów, w celu przeprowadzenia badań w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po badaniach, 7 grudnia 2010 roku, odbył się pogrzeb kpt. Józefa Ponikiewskiego. Jego szczątki spoczęły w podziemiach rodzinnej kaplicy w Oporowie.
Więcej » po eshumacji pochowany w Oporowie

http://www.krzemieniewo.net/viewpage.php?page_id=231"/Józef Ponikiewski

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3lka_Ponikiewska"/Wólka Ponikiewska

http://www.krzemieniewo.net/viewpage.php?page_id=1466"/Genealogia Ponikiewskich

http://www.ryspon.republika.pl/genealogia/Ponikierscy w Chraplewie

http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html"/Teki Dworzaczka

Opis herbu:
W błękitnym polu tarczy znajduje się żółty księżyc skierowany końcami (rogami) do góry. Nad nim i pod nim umieszczone są dwa otłuczone (obłamane) miecze. Górny skierowany rękojeścią do góry, a dolny w dół. W klejnocie widnieje ogon z pawich piór, na którego tle figuruje omówiony układ księżyca z dwoma mieczami. Ponikiewscy h. Trzaska Legenda herbu: Jak głosi legenda podana przez Niesieckiego, herb został nadany przez Bolesława Chrobrego kawalerowi nazywanemu Trzaska, za niezwykłą odwagę i poświęcenie w walce z nieprzyjacielem. Otóż w krytycznym momencie bitwy doszło do sytuacji, w której w niebezpieczeństwie znalazł się sam król. Nie bacząc na nic rycerz Trzaska rzucił się do obrony monarchy i czynił to tak zapamiętale, że aż pękł mu miecz - przy samej rękojeści. Na szczęście znalazł się drugi (podobno szybko pożyczony przez samego Bolesława) i rycerz mógł ponownie rzucić się w wir walki. Jednak olbrzymia siła, jaką odznaczał się kawaler Trzaska spowodowała, że i ten drugi miecz wkrótce pękł. Na szczęście niebezpieczeństwo było już zażegnane i rycerz mógł zwrócić resztkę naprędce pożyczonego miecza. Bolesław Chrobry sowicie nagrodził swojego obrońcę i nadał mu herb nazwany od jego imienia. Trzaska jest herbem wymienianym przez Jana Długosza, jednak nie występuje w materiałach o bitwie grunwaldzkiej. Niestety, nie są nam znane wizerunki pieczętne tego herbu.
Rozpowszechniony w ziemiach w ziemi sandomierskiej, rawskiej, nurskiej. W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę.

Herbowni:
Obłap, Olszewski, Otwocki, Pacewicz, Palmowski, Pancerzyński, Pancerżyński, Papiński, Papleński, Paplinski, Papliński, Paszkiewicz, Paszkowicz, Pątkowski, Pielasz, Pielasz, Pieleszyc, Pietkiewicz, Podbielski, Podsędkowski, Polaczek, Pomaski, Ponikiewski, Ponikowski, Popławski Popowski, Poszyliński, Przychocki, Przychodzki, Punikowski, Radwiłłowicz, Radwiłowicz, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Rajecki, Ratowski, Reczycki, Rojecki, Rojewski, ( ta lista jest niepełna )

Herbowni (klejnotni, współherbowni) - osoby i rodziny posługujące się tym samym herbem, lub jego odmianą, staropolskie określenie rodu herbowego. Termin funkcjonujący w zasadzie tylko w heraldyce polskiej, a więc na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Jedynie tu występowało nieznane reszcie Europy pojęcie rodu herbowego, tj. zjawisko używania jednego herbu, w niezmienionej postaci przez wiele, czasem kilkaset rodzin będących gałęziami jednego rodu rycerskiego, a czasem wręcz niespokrewnionych, a powiązanych jedynie prawnie przez adopcję herbową.

Akt ur. Heleny Ponikierskiej

Akt urodzenia Heleny Ponikierskiej córki dziadka Stefana i babci Józefy

 

Ponikierscy w Sadlnie
Okazuję się, że bardzo dużo Ponikierskich mieszkało w Sadlnie i okolicy, tak samo Płaczkowscy, z których to wywodzi się nasza praprababcia Wiktoria Ponikierska zd. Płaczkowska. Jej ojciec mieszkał w Synogaci. Do niedawna nie miałem o tym pojęcia.

Dane historyczne oparte na aktach urodzeń, zgonów i innych w księgach parafialnych w Sadlnie przesłane przez pana Jarosława Figasa, który uważa że mamy wspólnych przodków ze strony Płaczkowskich. Przesłane dane wydają się być prawdziwe. Jarosław Figas mieszka blisko Sompolna, [ aktualnie w Bydgoszczy ] ma z nami wspólnych przodków ze strony Płaczkowskich. Stanisław Płaczkowski (ojciec naszej pra pra babci Wiktorii) był bratem Tomasza, 4-tego pradziada pana Jarosława Figasa. Wiktoria Płaczkowska to kuzynka Anieli Płaczkowskiej 3-cia prababka Jarosława Figasa, żona Adolfa Fiszer, (Adof Fiszer to przodek Jarosława Figasa)
Drzewo rodziny Płaczkowskich » czytaj

Siostra dziadka Stefana:
Przeglądam kilka ksiąg ze Świerczyna i wychodzi na to że Florentyna siostra Stefana mieszkała w tej parafii. Znalazłem : Dzieci Florentyny : U _ Marianna Lewandowska _ ur.31.VIII.1894r. Czamanin Chrzestna Wacława Ponikierska. U _ Józefa Lewandowska _ ur.13.I.1896r. Czamanin Chrzestna Wacława Ponikierska. Przypisek : Michalska Józefa z domu Lewandowska zmarła w Czamaninie 13.X.1979 roku_ Sprawdzałem Sadlno i w latach 1890 - 1907 brak jest tego nazwiska. Dopiero w 1907 roku jest akt narodzin Marianny. Czy Stefan ożenił się z Józefą w innej parafii, możliwe że tak, również ich najstarsze dzieci mogły urodzić się gdzieś indziej.

 
Odpis z aktu urodzenia nr 74 rok 1877:
Stefan Ponikierski urodził się 21 sierpnia 1877 roku w Czamaninie parafia Świerczyn syn Hipolita Ponikierskiego i Wiktorii z Płaczkowskich.

 
Poniższa treść dotyczy naszych przodków - dane udostępnione przez Jarosława:
Mam w posiadaniu monografię "Portret gminy Wierzbinek" i teraz korzystając z kilu dni wolnego przeglądałem informacje o wsi Ziemięcin. W spisie osobowym figurował Stanisław Płaczkowski i tak na 86 stronie tej monografii napisane jest : "Wśród społeczeństwa kujawskiego byli tacy którzy współpracowali lub kolaborowali z Rosjanami. Ci ostatni za różne formy współpracy z reżimem carskim karani byli śmiercią. I tak powieszono denuncjatora Marcina Arenta ze wsi Ruda i Stanisława Płaczkowskiego lat 46 zamieszkałego we wsi Synogać"
Dokładnie nie nam to osądzać. Zatem Stanisław Płaczkowski został stracony przez powstańców w 1863 roku. Jego aktu zgonu pewnie nie znajdziemy. Niewiadomo gdzie został stracony, czy jego ciało zabrała rodzina ? Może pochowano go w Sadlnie ale nie zapisano w ksiegach różnie mogło być. Nie ma już kogo zapytać. Mój Tomasz a brat Stanisława dożył sędziwego wieku 92 lat. Zmarł w 1898 roku. Mam jego akt zgonu, narodzin i ślubów.

Ta informacja dotyka mnie bo stracony Stanisław Płaczkowski był ojcem naszej Praprababci Wiktorii, która była żoną naszego Prapradziadka Hipolita. Jednak obecnie nie nam osądzać czy był winien czy nie, nie znamy faktów. Z osądzaniem różnie bywa...

akt zgonu

Odpis aktu zgonu Stefana Ponikierskiego, naszego dziadka.

 

Babcia Józefa Ponikierska urodziła się 13.03 1875 roku w Połajewku, zmarła w wieku 69 lat, 24.04.1944 za okupacji hitlerowskiej i pochowana została w Sadlnie, bo tak Niemcy ustalili granice amdministracyjne.

Akt ur. stryja Stanisława Ponikierskiego Akt zgonu Michaliny
Akty napisane po Rosyjsku bo wtedy tu była Rosja, ponieważ część Polski zabrali Ruskie, a resztę Niemcy i Austria, takich mieśliśmy dobrych sąsiadów. Pierwszy z lewej to akt urodzenia stryja Stanisława Ponikierskiego syna Józefy i Stefana Ponikierskich a drugi to akt zgonu Michaliny pierwszej żony dziadka Stefana Ponikierskiego.

 

 

Akt małżeństwa Hipolit Ponikierski i Wiktoria Płaczkowska
Oto skrócona treść aktu :
akt ślubu Hipolita "Działo się w Sadlnie dnia 8 sierpnia 1863 roku, w obecności świadków Adolfa Fiszer ( przodek Jarosława) i Andrzeja Szewczykowskiego sąsiadów zostało zawarte religijne małżeństwo między Hipolitem Ponikierskim kawalerem wyrobnikiem z Ośna Dolnego, urodzonem w Sadlnie z Andrzeja i Agnieszki z Milewskich małżonków Ponikierskich (zmarłych lat 25 Andrzej mającym a Agnieszka pod nazwiskiem Molska po drugim mężu około 1863) a panną Wiktorią córką Stanisława i Magdaleny małżonków Płaczkowskich zmarłych w Sinogaci zrodzoną i zostającą lat 25 mającą."
Potem jest informacja o zapowiedziach w parafiach. Wiktoria Płaczkowska to kuzynka mojej 3xprababki Anieli Płaczkowskiej żony Adolfa Fiszer. Wiktoria Płaczkowska urodziła się w Spólniku w 1839 roku. W akcie źle podano miejsce urodzenia Wiktorii.

akt zgonu Hipolita
Akt zgonu Hipolita. Akt numer 35/1889, Hipolit Ponikierski zmarł w Czamaninie 29 maja 1889 roku, 50 lat mający, syn Andrzeja i Agnieszki, urodzony w Sadlnie a zamieszkały w Czamaninie. Pozostawił żonę Wiktorię Płaczkowską. Zatem spoczywa na cmentarzu w Świerczynie.


W Sadlnie w połowie XIX wieku mieszka kilkoro braci Ponikierskich. Andrzej Ponikierski z żoną Agnieszką ( pradziadowie). Piotr Ponikierski z żoną Józefą oraz Jan Ponikierski. Jednakże nie pochodzili oni z Sadlna. Jarosław znalazł akt ślubu Piotra z 1853 roku z drugą żoną Anną i pisze tam że syn Franciszka i Marianny Ponikierskich urodzony w Kiszkowie w Wielkim Księstwie Poznańskim lat 38 mający wdowiec. Kiszkowo jest niedaleko Gniezna i moi przodkowie też stamtąd przywędrowali do parafii Sadlno i osiedli w Kazubku. Możliwe że te rodziny zostały tu sprowadzone przez dziedzica często tak bywało. W Kiszkowie została siostra Jana, Piotra i Andrzeja - Elżbieta Ponikierska która w 1826 roku wychodzi za mąż. Jej rodzicami byli Franciszek Ponikierski i Marianna Poskulanka. Pana przodkiem jest Andrzej Ponikierski, w 1841 roku w Sadlnie rodzi się mu syn również Andrzej. Andrzej ma wtedy 25 lat a Agnieszka 24 lata. Zatem Andrzej urodził się około 1816 roku w Kiszkowie a Agnieszka około 1817 roku niewiadomo gdzie. Nie ma akt parafii Sadlinskiej za lata 1820-1839 i nie dowiemy się kiedy urodził się Hipolit ale urodził się pewnie w 1839 roku w Sadlnie. Dostępne są akta od 1840 roku. Andrzej i Agnieszka zmarli w Sadlnie do 1863 roku, bo jak Hipolit brał ślub pisze że rodzice nie żyją.

Teraz o Hipolicie. W 1863 roku gdy bierze ślub z Wiktorią mieszka w Ośnie Dolnym. W 1867 roku jest świadkiem na ślubie siostry swojej żony i mieszka w Sowie. Jest wyrobnikiem. Z dzieci Wiktorii i Hipolita znalazłem narazie Stefana ur. w 1877 roku w Czamaninie, Jana ur.1881r. w Czamaninie, Ignacego ur. w 1884 roku w Czamaninie i zmarłego w 1885 roku.

W 1893 roku wychodzi za mąż za Władysława Lewandowskiego córka Florentyna Ponikierska urodzona w Belnach w parafii Lubotyń. W tym akcie pisze że Hipolit już nie żyje a Wiktoria nadal mieszka w Czamaninie. Zatem Hipolit musiał umrzeć przed tym rokiem, poswięciłem trochę czasu i znalazłem akt zgonu Hipolita. Akt numer 35/1889, Hipolit Ponikierski zmarł w Czamaninie 29 maja 1889 roku, 50 lat mający, syn Andrzeja i Agnieszki, urodzony w Sadlnie a zamieszkały w Czamaninie. Pozostawił żonę Wiktorię Płaczkowską. Zatem spoczywa na cmentarzu w Świerczynie.

Ślub Jana Ponikierskiego:
w Kiszkowie w 1822 roku Jan, syn Franciszka i Marianny Ponikierskich, mający 21 lat kawaler i panna Petronela Wesołowska. Drugi ślub owdowiałego Jana Ponikierskiego w Sadlnie w 1828 roku z Heleną Kosmalską. A więc Ponikierscy przywędrowali do Sadlna między 1822 a 1828 rokiem.

Znalazłem akt zgonu Andrzeja.
Andrzej Ponikierski zmarł 30 września 1841 roku w Sadlnie, mielcarz liczący 25 lat, w Sadlnie zamieszkały. Pozostawił żonę Agnieszkę z Milewskich i dwoje dzieci Hipolita i Andrzeja.

anastazja Anastazja Ponikierska siostra Andrzeja wyszła za mąż w Sadlnie w 1845r. za Jana Wróblewskiego. Urodzona w Kiszkowie panna mająca 21 lat, córka Franciszka i Marianny z Piskulskich. Świadkiem ślubu jest Michał Erber czyli szwagier panny młodej. Wychodzi na to że cała rodzina do Sadlna przywędrowała. Anastazja urodziła się w 1824 roku a ślub jej brata w Sadlnie był w 1828 roku, zatem mamy bardzo krótki zakres przeprowadzki do Sadlna. Ciekawe co z rodzicami. Czy Franciszek i Marianna zmarli w Kiszkowie czy w okolicach Sadlna?

Rok później, po śmierci Andrzeja Ponikierskiego zm. 1841 znalazłem akt ślubu Agnieszki z drugim mężem Andrzejem Molskim. Dnia 30 października 1842 roku w Sadlnie zawarto związek małżeński między : Andrzejem Molskim wdowcem młynarzem w Połajewie urodzonym a w Ziemięcinie zamieszkałym synem Bartłomieja i Agaty lat 37 mającym a Agnieszką Ponikierską rozłączoną przez śmierć jej męża Andrzeja Ponikierskiego mielcarza w browarze sadlińskim roku zeszłego urodzoną w Świszu z Sebastiana i Julianny małżonków Milewskich w Sadlnie zamieszkałą lat 24 mającą. Agnieszka zmarła w Sadlnie w latach do 1863 rok pod nazwiskiem Molska

Jeszcze nawiązując do Ponikierskich to Andrzej był mielcarzem w browarze sadlińskim czyli był dzisiejszym piwowarem. Jego brat Jan był szewcem zmarł w 1855 roku w Sadlnie mając 54 lata, żona Helena, syn Franciszka i Marianny. Jeszcze znalazłem w Sompolnie w połowie XIX wieku Marcina Ponikierskiego i Franciszka ale niewiem jak byli spokrewnieni z Pana przodkami.

Elżbieta
Zgon z 1852r. - Michał Erber – zmarł w Sadlnie 50 lat zostawił żonę Elżbietę z Ponikierskich. Zgon z 1865r. - Elżbieta Erber z domu Ponikierska córka Franciszka i Marianny – Żyła lat 61, zmarła 29.IX.1865r. w Sadlnie. Dzieci Michała i Elżbiety : Antoni, Jan, Józef, Piotr, Antonina, Anna.

 

Wpis:
Parafia katolicka Kiszkowo, wpis 1 / 1826 Michael Erber (33 lat, wdowiec) ojciec: Joannes Erber + , matka: Rosalia Grunszteyn Elisabeth Ponikierska (20 lat) 100% ojciec: Franciscus Ponikierski , matka: Marianna Poskulanka

Parafia katolicka Broniszewo, wpis 17 / 1853 Piotr Ponikierski (38 lat, wdowiec) 100% ojciec: Franciszek , matka: Marianna Anna Lewandoska (23 lat) ojciec: Jan , matka: Agnieszka

Parafia katolicka Izbica Kujawska, wpis 57 / 1862 Paweł Rożewski (50 lat, wdowiec) ojciec: Paweł + , matka: Eleonora z Grabowskich + Anna Punikierska z domu Lewandowska (30 lat, wdowa) 83% ojciec: Jan + , matka: Agnieszka +

click  »  góra